فایل های دسته بندی پروژه های دانشگاهی - صفحه 1

مقاله نقش ngo در توسعه

مقاله نقش ngo در توسعه

قیمت : 4,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله موانع فرهنگي ارتقاء شغلي زنان

موانع فرهنگي ارتقاء شغلي زنان

قیمت : 4,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پایان نامه بررسي رابطه فرسودگي شغلي متصديان اموربانكي بانك ملي

پایان نامه بررسي رابطه فرسودگي شغلي متصديان اموربانكي بانك ملي

قیمت : 9,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ضوابط اجرایی ارتقاء طبقه ، رتبه شغلي و طبقه تشویقی

ضوابط اجرایی ارتقاء طبقه ، رتبه شغلي و طبقه تشویقی

قیمت : 1,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود کارآموزی عمران

دانلود کارآموزی عمران

قیمت : 1,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل